Sandra van der Vorm (praktijkhoudster, logopedist)
Zij is all-round logopediste met 17 jaar werkervaring in de vrije vestiging.

Gespecialiseerd in het behandelen van spannings- en stemklachten bij kinderen en volwassenen, ontving zij mensen uit Groningen, Utrecht en Hilversum. Particuliere klanten ontvingen behandeling op een zelfgekozen locatie.
Haar stotterbehandelingen bleken zeer effectief voor zowel jonge kinderen als volwassenen.

Het werken met kinderen met spraak-taalontwikkelingsstoornissen en achterstanden gaat bijzonder goed. Cliënten uit Almere, Zwolle, Lelystad en andere steden werden op dringend verzoek van de ouders door haar begeleid in hun ontwikkeling.
Kinderen met het syndroom van Down of een verstandelijke beperking zijn lange tijd in samenwerking met het locale reguliere onderwijs door haar begeleid.

Sandra verdiept zich ook in lees- en schrijfstoornissen en studeerde op universitair niveau Sanskriet.
Zij is Sensorisch Integratief Therapeut en Trainer Totale Communicatie (international werkend).

Met al deze kennis en kunde op zak begeleidt zij vol passie cliënten naar hun hoogste kunnen.
Daarbij werkt zij nauw samen met  leerkrachten in regulier en speciaal basisonderwijs en ander zorgverleners vanuit de praktijk of op verzoek op locatie.

Met een overheid die zorg delegeert naar gemeenten en zorgverzekeraars,is het van toenemend belang dat zorg nabij de burger blijft. Jong en oud moet goed toegankelijke logopedische zorg ontvangen. Communicatie staat aan de basis van elk succes. Elke burger, rijk en arm, verdient de kans zich goed te kunnen ontwikkelen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor ten einde zich verstaanbaar te maken verbaal en schriftelijk/online.

Communicatiestoornissen beperken mensen in het volgen van onderwijs, uitoefening van het beroep, de opvoeding, integratie in de wijk en andere sociaal-maatschappelijke en sociaaleconomische kansen in de maatschappij. Door logopedie worden communicatiestoornissen beperkt of geheel verholpen waardoor de burger maximaal kan deelnemen in deze maatschappij. De maatschappij is een netwerk waar we samen zo snel kunnen als de ‘zwakste schakel’. Het is dus van groot belang ons allemaal maximaal te ontwikkelen.

Ik kan er een heel essay over schrijven wat de gevolgen van een achterstand in de spraak-taalontwikkeling/communicatieve ontwikkeling van een mens tot gevolg heeft. Heb kinderen van ZMLK niveau zien doorgroeien naar VMBO dankzij stevige talige ondersteuning. Mijn liefde gaat uit naar ‘gedragsgestoorde’ kinderen die via hun gedrag duidelijk maken wat ze met hun mond niet kunnen zeggen. Ik wens voor hun allen een logopedist op het pad die verbaal kan maken wat nu nog onbegrepen is. “Gedragsstoornissen’ zijn dus in sommige gevallen te voorkomen door expertise. M.b.v. totale communicatietraining icm logopedie en SI-therapie ben ik enorm dankbaar voor de resultaten die in kinderlevens ontstonden.

Voor volwassenen is het opnieuw/maximaal verkrijgen van spraak, taal, stem en gehoor na bijvoorbeeld een beroerte, ongeval of neurologische stoornis essentieel voor het hervatten van hun baan, het kunnen opvoeden van hun kinderen/ kleinkinderen, het zelfstandig kunnen blijven doen van boodschappen/belastingen/onlinezaken en zo meer. De overheid wil zelfvoorzienende gemeenten en burgers…het behouden van communicatieve vaardigheden is daar een voorwaarde voor. Daarom Logopedie, daarom mijn hart in dit vak, omdat het nodig is.

Kijkt u voor meer informatie onder specialisaties.

Evelien van Beek-Witteveen (logopedist)
Evelien is allround en preverbaal logopedist en gespecialiseerd in OMFT(afwijkende mondgewoonten), stotteren en taal-tekentherapie.
Haar werkervaring deed zij volledig op in een vrije vestiging.

Evelien heeft gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en haar afstudeerperiode stond in het teken van ‘Oro-myofunctionele therapie’ (mondtrainingen). Na haar studie heeft ze zich met veel enthousiasme in dit onderwerp verder gespecialiseerd.