Onze Logopediepraktijk Lelystad

Logopedie betekent letterlijk ‘opvoeden, leren om het gesproken woord goed te beheersen’. Een logopedist houdt zich bezig met het opsporen van en het verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie. Waarbij het doel is om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Onze praktijk biedt dit in Lelystad

Ons team bestaat uit de volgende specialisten:
preverbaal logopedist
– dyslexiespecialist
– Trainer Totale Communicatie
– OMFT specialist (afwijkende mondgewoonten)
– taalwetenschapper (universitair)
– spraak-taalpathaloog i.o.
– Sensorisch Integratief Therapeut
– stemdeskundigen
-meerdere allround logopedisten met aanvullende specialisatie o.a in spraak- en taalstoornissen bij kinderen
 (o.a.  in combinatie met een verstandelijke beperking, autisme, mensen vroeger gediagnostiseerd met pdd-nos,
  McDD

 Ook behandelen wij:
– afasie
– dysartrie
– dysfagie (slikstoornissen)
– meertaligheid bij volwassenen en kinderen
– broddelen
– stotteren
– schisis
– ademstoornissen
– problemen met auditieve functies (verschillen horen tussen klanken)
– auditief geheugen
– auditieve verwerkingsproblematiek(overig)
– gehoorstoornissen
– communicatiestoornissen bij dementie en parkinson
– denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM)
– bij slechthorendheid/doofheid: het leren liplezen (spraakafzien)
– lees- en spellingsproblematiek (onze behandeling is evidence based en de spellingsmethodiek is 
  gebaseerd op best practice principes)

Wij behandelen kinderen om hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun onderwijs en hun
carriéremogelijkheden te vergroten. Wij willen voor hun een fijne plek in de maatschappij door
minimale communicatieve verstoringen.
Voor senioren stellen wij ten doel hun communicatie zo goed mogelijk te behouden
en eten en drinken zo lang mogelijk zelfstandig en veilig zelf te kunnen.

De combinatie van gespecialiseerde logopedist en sensorisch integratief therapeut heeft een duidelijke meerwaarde bij de behandeling van kinderen met autisme,het syndroom van Asperger, PDD NOS, ADHD, Syndroom van Down,verbaleontwikkelingsdyspraxie en syndromen waarbij een lage IQ score gemeten/vermoed wordt.