http://www.arbo.nl/ – allerlei arbozaken, dus ook over schadelijk geluid op het werk

http://www.boa.nl/ – contactadressen van arbodiensten, bijvoorbeeld om informatie over gehoorbescherming op te vragen

http://www.bureauarbeid.nl/ – (re)integratiebureau van de Koninklijke Aris Groep en de Koninklijke Effatha Guyot Groep

http://www.onderwijsenhandicap.nl/ – Expertisecentrum Handicap + Studie, voor jongeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

http://www.uwv.nl/ – alles over arbeidsongeschiktheid, weer aan het werk, regels en wetten, verzekeringen en uitkeringen, veel brochures en formulieren kunnen gedownload worden

Gehoor:

http://www.hoortest.nl/ – doe de nationale hoortest

http://www.kno.nl/ – als u medische informatie over gehoorproblemen zoekt

 

http://www.doventv.nl/ – informatieve site betreffende het gehoor

http://www.fama.nl/ – (re)integratiebedrijf, speciaal voor mensen die problemen hebben met horen en zien

http://www.fenac.nl/ – over werk van het audiologisch centrum, plus alle adressen

http://www.hoorplatform.nl/ – website in ontwikkeling over Nederlands gehooronderzoek

http://www.hoorstichting.nl/ – bijvoorbeeld om alle publicaties nog eens na te lopen

http://www.hoorwijzer.nl/ – ter voorbereiding aan van een bezoek aan de audiciën

http://www.hoorzaken.nl/  – informatieve site over slechthorendheid

http://www.kinderhoortest.nl/ – je kunt je gehoor niet vroeg genoeg screenen

http://www.klinktprima.nl/ – persoonlijke werkervaringen van doven en slechthorenden

en informatie over het vinden van werk

http://www.lawaai.nl/ – werkelijk alles over lawaai, in begrijpelijke taal

http://www.minszw.nl/ – de website van het minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

http://www.minvws.nl/ – de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

http://www.nvab.nl/ – informatie over hoortoestellen en het audiciensvak

http://www.nvvs.nl/ – uitgebreide informatie over slechthorendheid en tinnitus

http://www.ondertiteling.nu/ – informatieve site over ondertiteling via teletekstpagina 888

http://www.oorakel.nl/ – vraagbaak, nieuws, info en doorverwijzingen van Oorakel informatie en Advies

http://www.oorcheck.nl/ – speciale hoortest voor jongeren, plus nuttige informatie

http://www.orenomtehoren.nl/ – zeer informatieve site voor leerlingen van groep 7 en 8

http://www.orkestengehoor.nl/ – over de aanpak van gehoorschade bij orkestmusici

http://www.popschoolmaastricht.nl/ – leuk opgezette pagina’s over gehoorschade, zoek onder

techniek >gehoorschade

http://www.viataal.nl/ – zoek onder Wat doet Viataal naar Arbeidscentrum, de site van het

(re)integratiebureau Viataal

Op logopedie.startpagina.nl vindt u een uitgebreid overzicht van allerlei aanverwante websites. Hieronder vindt u een aantal van onze links.

www.kindentaal.nl (info over spraak/taal ontwikkeling en hoe deze te stimuleren)
www.kno.nl (uitleg stemproblemen bij volwassenen)
www.kno.nl (uitleg spraak-/taal- en stemproblemen bij kinderen)
www.stotteren.nl
www.afasie.nl
www.stemwerk.com
www.nvlf.nl (Ned. Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
www.dysfagie.nl (slikproblemen)
www.schisis-cranio.nl
www.nvvs.nl (Ned. Vereniging Voor Slechthorendheid)
www.dyspraxie.nl
www.autisme.nva.nl
www.downsyndroom.nl
www.ontwikklingsdysfasie.nl (Tan Sodeberg)
www.kinderergotherapie.nl (sensorische integratie)
www.oudersonline.nl
www.stichtingbalans.nl
www.dyslexie.nl
www.leesplein.nl
www.nvvs.nl (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden en de FOSS (Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.)
www.inclusiefonderwijs.nl (Informatie over integratie van kinderen met een verstandelijke handicap in het regulier onderwijs.)
www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl (Kennisnet Speciaal Onderwijs, het portaal met achtergrondinformatie en verwijzingen rond het speciaal onderwijs.)
www.oudersenrugzak.nl (Informatie over leerlinggebonden financiering (rugzakje).)

Ouderverenigingen:

www.fvo.nl (federatie van ouder verenigingen)
www.balansdigitaal.nl (Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.)

Autisme en aan autisme verwante stoornissen:

go.to/pdd-nos
Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van het leven met kind met een aan autisme verwante stoornis.

Startpagina’s:

logopedie.pagina.nl
gehandicapten.pagina.nl
autisme.pagina.nl

Op 18 Februari 2009 verscheen er een prachtig artikel over onze praktijk in de Stentor:

Waterwijkbewoner leert zijn talenten gebruiken

Sandra van der Vorm wil graag het leefklimaat verbeteren in de Waterwijk. Met haar Logopediepraktijk en bijbehorende website draagt ze haar steentje bij. foto Studio Kastermans

LELYSTAD – Ophouden met vergelijken, uitgaan van eigen mogelijkheden. Dat is wat logopediste Sandra van der Vorm de mensen meegeeft in haar Lelystadse praktijk. Mogelijkheden zijn er genoeg, ook voor de mensen van de Waterwijk in Lelystad, de buurt waar haar praktijk is gevestigd.

Een achterstandswijk, met problemen, pas nog getergd door een aantal gewelddadige incidenten.

Sandra van der Vorm ziet volop mogelijkheden om problemen aan te pakken via haar praktijk. Ze heeft ook een website die inwoners van de Waterwijk niet alleen informeert, maar ook gidst door een het woud van mogelijkheden. “Als mensen niet weten dat er oplossingen zijn voor hun problemen, kunnen ze die ook niet vinden”, zegt ze.

De website leidt slechthorenden bijvoorbeeld naar hulpmiddelen en geeft links voor educatieve sites voor kinderen. Ze wil een hoop mensen aanspreken. ” Er is zo veel mogelijk. Ik wil dat iedereen zijn kansen pakt om te groeien.”

November 2008 opende Sandra een logopediepraktijk in het gezondheidscentrum Waterwijk. Tien jaar zat het probleemdeel van de wijk zonder logopedist, Sandra werkt inmiddels vijf dagen in de week en heeft iemand aangenomen om aan de hulpvraag te voldoen.

Ze doet haar werk op basis van partnerschap, zegt Sandra, gericht op de persoonlijke ontwikkeling, in een breed kader. “Groeien vanuit zelfwaarde”. Ik leer kinderen zich niet te vergelijken met anderen, maar vanuit zichzelf te ontwikkelen. Niet denken, “ik kan dit niet”, maar juist, “dat kan ik wel”. Als taal en spraak beter zijn, kunnen deze kinderen beter het onderwijs volgen, is hun slagingskans in de maatschappij groter en hebben ze een hoger eindniveau. Je zult zien dat mensen in een volgende generatie beter af zijn, financieel en sociaal.

Sandra van der Vorm behandelt in haar praktijk onder meer stotteren, articulatieproblemen, taalontwikkeling- en slikmoeilijkheden. Ook gedragsstoornissen komen op haar pad, meer dan eens veroorzaakt door matige communicatie. In deze praktijk gaan kinderen heel hard vooruit, sommigen ervaren hun afspraak als een kinderfeestje en willen niet naar huis. Vertrouw op je zelf, dat zeg ik steeds weer. Hele gezinnen begeleidt zij, gezinnen met aanhoudende conflicten. Dan kijken we naar de communicatie, daar gaan we mee aan de slag. Mensen leren elkaar te begrijpen, maken ze samen een nieuwe start.

Sandra van der Vorm werkt aan projecten voor de wijk, met hulp van de gemeente. Straks ga ik voor overleg naar scholen, daar is het nu nog te druk voor. Ze laat zich niet gek maken door de problemen. Ik denk liever aan mogelijkheden om maximaal gebruik te maken van talenten. Dat zit ‘m ook in kleine dingen: Mijn buurvrouw die vaak alleen is te eten vragen of iemand zoeken die dat doet.

Van der Vorm zou “zo graag willen dat het een ieder goed gaat”, Ik zie veel ouders met stress rond opvoeding. Een deel van de stress is weg te nemen door inzicht in ontwikkeling van hun kinderen. Opvoeden is moeilijk, een goed boek bestaat niet; elk kind is uniek.

Volwassen, kinderen: iedereen is welkom bij Sandra van der Vorm. De praktijk heeft geen drempels, hooguit die van cliënten zelf. Ze hoopt dat meer mensen komen. Iedereen heeft het recht op groeien. Dat doen bomen ook, op hun eigen, unieke manier.