Welkom op de website van Logopediepraktijk Lelystad!

Tijdens alle lock-down-fasen is 100% zorgcontinuering logopedie in onze praktijk. Belt u voor uw afspraak.

Tijdens de vorige lock-down beoordeelden cliënten onze praktijk met een 10 op onafhankelijk onderzoek.

Logopediepraktijk Lelystad werkt voor en met u:

  • in de Donaustraat voor de wijken Waterwijk & Landerijen
  • in Gezondheidscentrum ‘t Woud
  • in Gezondheidscentrum Waterwijk-Landerijen
  • in de Atol, Zuiderzeewijk en Boswijk namens Logopediepraktijk Bea Samplonius per 1 december 2020 overgedragen

Daarnaast behandelen wij aan huis.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor 2020 en 2021.
Voor een aantal zorgverzekeraar(labels) hebben wij ook voor 2022 en 2023 al vergoedingsafspraken.
Voor alle zorgverzekeraars geldt dat wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. U hoeft niets zelf te doen voor de vergoeding van de u gegeven behandelingen.
Bij aanmelding wordt met u binnen 1 werkdag de 1e afspraak gemaakt.
Aanmelden kan per mail en per telefoon.
Voor aanmelden per mail klik hier
Voor aanmelden per telefoon belt u met: tel.nr. 06-11863966

De praktijk kent geen wachtlijst.
De praktijk is direct toegankelijk, ook zonder verwijzing kunt u starten met logopedie.
Logopedie wordt 100% vergoed vanuit de basiszorg.
Voor kinderen geldt 100% vergoeding. Voor volwassenen geldt 100% vergoeding (m.u.v. van het wettelijk eigen risico).

Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, verbonden aan IALP
(International Association of Logopedics en Phoniatricsen)en CPLOL

**************************************************************************

Op 18 Februari 2009 verscheen er een prachtig artikel over onze praktijk in de Stentor:

Waterwijkbewoner leert zijn talenten gebruiken

Sandra van der Vorm wil graag het leefklimaat verbeteren in de Waterwijk. Met haar Logopediepraktijk en bijbehorende website draagt ze haar steentje bij. foto Studio Kastermans

LELYSTAD – Ophouden met vergelijken, uitgaan van eigen mogelijkheden. Dat is wat logopediste Sandra van der Vorm de mensen meegeeft in haar Lelystadse praktijk. Mogelijkheden zijn er genoeg, ook voor de mensen van de Waterwijk in Lelystad, de buurt waar haar praktijk is gevestigd.

Een achterstandswijk, met problemen, pas nog getergd door een aantal gewelddadige incidenten.

Sandra van der Vorm ziet volop mogelijkheden om problemen aan te pakken via haar praktijk. Ze heeft ook een website die inwoners van de Waterwijk niet alleen informeert, maar ook gidst door een het woud van mogelijkheden. “Als mensen niet weten dat er oplossingen zijn voor hun problemen, kunnen ze die ook niet vinden”, zegt ze.

De website leidt slechthorenden bijvoorbeeld naar hulpmiddelen en geeft links voor educatieve sites voor kinderen. Ze wil een hoop mensen aanspreken. ” Er is zo veel mogelijk. Ik wil dat iedereen zijn kansen pakt om te groeien.”

November 2008 opende Sandra een logopediepraktijk in het gezondheidscentrum Waterwijk. Tien jaar zat het probleemdeel van de wijk zonder logopedist, Sandra werkt inmiddels vijf dagen in de week en heeft iemand aangenomen om aan de hulpvraag te voldoen.

Ze doet haar werk op basis van partnerschap, zegt Sandra, gericht op de persoonlijke ontwikkeling, in een breed kader. “Groeien vanuit zelfwaarde”. Ik leer kinderen zich niet te vergelijken met anderen, maar vanuit zichzelf te ontwikkelen. Niet denken, “ik kan dit niet”, maar juist, “dat kan ik wel”. Als taal en spraak beter zijn, kunnen deze kinderen beter het onderwijs volgen, is hun slagingskans in de maatschappij groter en hebben ze een hoger eindniveau. Je zult zien dat mensen in een volgende generatie beter af zijn, financieel en sociaal.

Sandra van der Vorm behandelt in haar praktijk onder meer stotteren, articulatieproblemen, taalontwikkeling- en slikmoeilijkheden. Ook gedragsstoornissen komen op haar pad, meer dan eens veroorzaakt door matige communicatie. In deze praktijk gaan kinderen heel hard vooruit, sommigen ervaren hun afspraak als een kinderfeestje en willen niet naar huis. Vertrouw op je zelf, dat zeg ik steeds weer. Hele gezinnen begeleidt zij, gezinnen met aanhoudende conflicten. Dan kijken we naar de communicatie, daar gaan we mee aan de slag. Mensen leren elkaar te begrijpen, maken ze samen een nieuwe start.

Sandra van der Vorm werkt aan projecten voor de wijk, met hulp van de gemeente. Straks ga ik voor overleg naar scholen, daar is het nu nog te druk voor. Ze laat zich niet gek maken door de problemen. Ik denk liever aan mogelijkheden om maximaal gebruik te maken van talenten. Dat zit ‘m ook in kleine dingen: Mijn buurvrouw die vaak alleen is te eten vragen of iemand zoeken die dat doet.

Van der Vorm zou “zo graag willen dat het een ieder goed gaat”, Ik zie veel ouders met stress rond opvoeding. Een deel van de stress is weg te nemen door inzicht in ontwikkeling van hun kinderen. Opvoeden is moeilijk, een goed boek bestaat niet; elk kind is uniek.

Volwassen, kinderen: iedereen is welkom bij Sandra van der Vorm. De praktijk heeft geen drempels, hooguit die van cliënten zelf. Ze hoopt dat meer mensen komen. Iedereen heeft het recht op groeien. Dat doen bomen ook, op hun eigen, unieke manier.

Logopediepraktijk Lelystad
Gezondheidscentrum STEL
Logopedie Waterwijk/Landerijen
Voorstraat 333
8226 KB Lelystad
tel.nr 06-11863966

Donaustraat 175
8226 LD Lelystad
tel.nr 06 270 700 87
info@logopediepraktijklelystad.nl

Gezondheidscentrum STEL ‘t Woud
Logopedie ‘t Woud
Griend 25-23
8225 SB Lelystad
telnr 06 270 700 87
info@logopediepraktijklelystad.nl


Logopediepraktijk Bea Samplonius
per 1 december 2020 deel van Logopediepraktijk Lelystad
Parkzijde 14
8224 MG Lelystad
telnr 06 270 700 87